واحد آموزش شرکت توانا کرین با بهره گیری از جدیدترین متدهای آموزشی و با استفاده از تجهیزات کمک آموزشی درصدد ارتقاء دانش فنی پرسنل مرتبط با محصولات تحت پوشش خدمات خود می باشد.

واحد آموزش شرکت توانا کرین در راستای اجرای اهداف کلان خود موارد ذیل را در دستور کار قرار داده است :

 

  • آموزش پرسنل فنی.
  • تهیه جزوات فنی مرتبط به هر دستگاه.
  • آموزش کارشناسان و تکنیسین های عاملین مجاز خدمات پس از فروش.
  • ارائه مشاوره آموزشی.
  • آموزش مشتریان(در محل کار دستگاه).
  • تهیه مدارک و اطلاعات فنی و آموزشی مرتبط به دستگاه.